Årets framtidssäkrare

Årets Framtidssäkrare är ges till ett företag som skapar förutsättningar för alla oss som bor och lever i vår region att kunna överlämna till nästa generation ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför kommunens, regionens och Sveriges gränser.

Vinnarna presenteras

Årets Framtidssäkrare 2023 gick till Gunnarshögs Gård

Årets Framtidssäkrare 2022 gick till Anolytech

Årets Framtidssäkrare ystadmodellen 2022

Årets Framtidssäkrare 2021

Årets Framtidssäkrare 2021 gick till Skånefrö.

FNs hållbarhetsmål ett smörgåsbord för nya affärer_2021 (78)

Årets Framtidssäkrare 2020

Årets Framtidssäkrare gick till Norogard som valde att lämna vidare priset till Österlenkryddor

 

Publicerad 2020-05-05, Uppdaterad 2023-11-13

Kriterier

  • Ett företag som skapar förutsättningar för alla oss som bor och lever i vår region att kunna överlämna till nästa generation ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför kommunens, regionens och Sveriges gränser.
  • Ett lokalt företag/företagare/entreprenör som visat på vilja att tänka nytt, förmåga att omsätta idéer till verklighet och därmed skapat tillväxt med svarta siffror på sista raden.
  • Företaget har arbetat strukturerat för att fortsätta vara konkurrenskraftig, vara en attraktiv arbetsgivare, hittat affärsmöjligheter över branscher eller över kommungränser.
    Verksamhetsutvecklingen går i linje med agenda 2030 och kan kopplas till ett eller flera av de 17 globala målen.
  • En sann inspiratör och en ambassadör vår del av Sverige.

Vinnaren kommer att få en prissumma. Denna summa kan man i sin tur kan välja att skänka vidare till ett företag man ser har potensial, alternativt presentera vad man själv kommer att använda prissumman till för att skapa affärer kopplat till hållbarhetsmålen.
Vill du veta mer? Kontakta Tillväxt Syd

Årets Framtidssäkrare stöds av Sparbanken Syd