Hallbarhet_och_nya_affarer_Bild_Angelica_(15).jpg

Allbäck Linoljeprodukter

Vad var det som gjorde att du valde att vara med på något eller alla arrangemangen?

Hade önskemål om att nå en hemmamarknad som verkade mogen för miljövänliga produkter.

Vad har du värdesatt mest?

Energiska kommunala tjänstemän.

Vilka eventuella förbättringsområden ser du för arrangemangen?

Att hemmakommunen köper våra produkter. Sluta nonchalera lokala producenter som anstränger sig att uppnå miljömålen.

Har du fått kunskap, idéer, kontakter, vågat ta nästa steg tack vare det du tagit till dig på arrangemangen? Specificera gärna

Nej

Har du gjort något aktivt i din företagsutveckling kopplat till de globala målen? Specificera gärna

Ja sedan 1982 med att utveckla miljövänliga produkter.

Vad skulle du behöva, är det något du saknat i våra arrangemang för att kunna ta nästa steg?

Ja, dialog med uppköpare i kommunen.

 

//Allbäck Linoljeprodukter AB

Publicerad 2022-06-15, Uppdaterad 2024-01-29