Bewegung

Vilka fördelar och vinster ser du med denna form av samverkan?

Att sätta gemensamma mål och vision om vad kommunerna gemensamt vill uppnå är extra viktigt när det rör sig om förändring. Fungerar oftast bäst om man har ett gemensamt mål som är större än den egna organisationen (kommunen), t ex att bidra till att det skapas hållbara företag i regionen. Målgruppen och samarbetsaktörerna får fler strängar att spela på genom att tillit byggs till fler aktörer. Att stärka sitt eko-system av aktörer och intressenter gör människor och organisationer bättre rustade för förändring.

Ser du några förbättringsområden?

Personalomsättningar i organisationerna som initierar gör samarbeten sårbara. Bred förankring initialt och löpande är viktig och därmed också mandatet uppifrån.

Skulle du rekommendera andra organisationer att arbeta på liknande sätt?

Inte bara rekommendera utan snarare en nödvändighet. Stora och svåra frågor som förändrar existerande strukturer och tillvägagångssätt (profit framför nytta, byts ut mot profit för nyttans skull) förutsätter samarbeten. Bara genom att sträcka ut handen till andra är det möjligt att förstå vilka behov och önskemål som andra har.

Att på sikt lyckas möta förändringen, att tidigt bli medveten om dess konsekvenser och anpassa efter detta förutsätter samarbete med andra.

//Karin Lintrup, rådgivare i hållbar tillväxt (Business for SDG:s)

Globala målen och hållbar lönsamhet_ystadmodellen karin

Publicerad 2022-01-27, Uppdaterad 2023-07-06