CJ Consulting

Vem är du? Beskriv företaget du representerar

Carina Jönsson. CJ Consulting - effektivt personligt ledarskap. Konsult i frågor som rör ledarskap, affärsutveckling och organisationsutveckling. Detta sker genom föreläsningar, uppdrag och styrelsearbete. Målgrupp : chefer/ledare/företagare/ledningsgrupper och styrelser

Vad var det som gjorde att konceptet väckte/väcker intresse för dig?

Konceptet att arbeta med hållbarhetsmålen känns naturligt när jag vill agera på lokal marknad och stötta mina målgrupper inom närliggande kommuner /region.

Vi skall hålla länge och arbetslivet såväl som livet i stort har gjort att vi i många hänseenden inte har tagit hand om oss själva på ett bra sätt. Jag omsätter detta i min verksamhet med att ledarskapet har stor betydelse för din framgång inom hållbarhet.

Vill hjälpa mina kunder att tänka så också!

Upplever du att du fick valuta för tiden du avsatte? Om ja, på vilket sätt?

Ja - det var verkligen valuta för insatt tid - och en massa ideér, kontakter, kunskaper som jag inte kunnat skaffa mig på egen hand. Och lokalt!

 

CJ Consulting

Publicerad 2022-11-25, Uppdaterad 2023-12-04