DC_Syd.jpg

DC Syd

Vad var det som gjorde att du valde att vara med på något eller alla arrangemangen?

Vi som företag brinner för alla människ-ors lika värde, där en sund miljö och rättvisa villkor på arbetsplatsen är grundstenen i att utveckla samhällen.

Vad har du värdesatt mest?

Vi värdesätter att ytterligare steg tas mot att förbättra situationen för många människor, framför allt i tredje världen, och som på sikt kanske gör att man inte längre kan använda sämre arbetsförhållanden som ett sätt att sänka priserna och konkurrera om jobben med detta.

Vilka eventuella förbättringsområden ser du för arrangemangen?

Jag hoppas att initiativet får förbli opolitiskt och att man fortsätter vara eniga i att jobba mot det större målet.

Har du fått kunskap, idéer, kontakter, vågat ta nästa steg tack vare det du tagit till dig på arrangemangen? Specificera gärna

Vi har framför allt fått inspiration av andras arbete. Engagemanget bland Ystads näringsliv är imponerande.

Har du gjort något aktivt i din företagsutveckling kopplat till de globala målen? Specificera gärna

Vi arbetar ständigt med vår företagskultur, med stort fokus på allas lika värde.

Vi försöker ställa samma krav på våra leverantörer, och prioriterar dem vi känner förtroende för.

En stor del av vår nyrekrytering kommer via arbetsförmedlingen, där vi kunnat erbjuda personer som stått långt från arbetsmarkna-den ett fast arbete med allt vad det innebär.

Vad skulle du behöva, är det något du saknat i våra arrangemang för att kunna ta nästa steg?

Jag kan inte säga att jag saknar något eftersom detta är en process för alla inblandade, både kommun och näringsliv. Det absolut viktigaste framöver är att upprätthålla intresset och förståelsen för hur viktigt detta är hos alla parter.

 

//Johan Stolpe, DC Syd

Publicerad 2022-06-15, Uppdaterad 2024-01-29