House of Success

Vad var det som gjorde att du valde att vara med på något eller alla arrangemangen?

Vi måste alla ta ansvar för och bidra till en förändring av ”världen”, men det är i det lilla det sker. Det är viktigt att visa att man deltar och engagerar sig på lokal nivå – detta är dessutom något som ligger mig som entreprenör väldigt nära och varmt om hjärtat. Det ligger helt i linje med vår affärsidé och den totala omställning vi just nu gör för att möta framtiden med en annan attityd inom t e x bygg och samhälle.

Vad har du värdesatt mest?

Helheten – som ändå är nedbruten på en nivå där det finns något för alla att hämta och omvandla till en möjlighet. Jag älskar att upplägget har fokus på att skapa nya affärsmöjligheter i förändringen. Att driva bolag handlar ju trots allt om affärer.

Vilka eventuella förbättringsområden ser du för arrangemangen?

Miljön kunde varit mer inspirerande och tilltalande. Många montrar är väldigt trista och intetsägande. Bättre struktur på de som talar. Är det 10 min som gäller så är det viktigt att det hålls och att den infon varit tydlig innan. Om man vet att det bryts efter 10 min, kan jag lova att alla klockar sig själv innan och är klara på 10 min.

Har du fått kunskap, idéer, kontakter, vågat ta nästa steg tack vare det du tagit till dig på arrangemangen? Specificera gärna

Vi är mitt i en viktig omställning på bolagsnivå, där detta globala arbete ligger väldigt rätt i tiden för oss. Det vi jobbat för i många år, som inte upplevts så intressant att lyfta, ligger väldigt rätt i tiden. Tajmingen är viktig!! Och där är vi väldigt rätt på det och ska nu fortsätta vårt arbete mot att designa ”framtidens bostäder” där DESIGN, MILJÖ & ENERGI går hand i hand. Vi designar bostäder och förädlar fastigheter som samtidigt skapar en långsiktig trygghet för människan.

Har du gjort något aktivt i din företagsutveckling kopplat till de globala målen? Specificera gärna

Vi implementerar mål 3, 11 och 12 och kommer även tydligt kommunicera ut detta i vår marknadsföring. Jag har även tagit tag i kontakter som kan leda till mycket större förändringar än vad jag och mitt bolag kan klara på egen hand – men som jag ser som ett viktigt led i att nå de globala målen.

Vad skulle du behöva, är det något du saknat i våra arrangemang för att kunna ta nästa steg?

Nej, ansvaret ligger hos mig att tolka och använda information och material på bästa sätt.

ANNA Porträtt

Publicerad 2022-10-13, Uppdaterad 2023-10-16