Incubator C

Calle Rasmusson rådgivare i Tillväxt Syd

Den cirkulära ekonomin har alltid varit aktuell och en grund för den tillväxt vi haft inom näringslivet. Framgångar för våra företag byggs på de erfarenheter vi skaffat oss och som vi bygger vidare på. Även den nya digitaliserade ekonomin har i grunden mycket cirkulärt tänkande och definitivt hållbarhet i fokus.

Det blåser kraftiga vindar i hållbarhetens tecken just nu och det är helt nödvändigt för att vi ska kunna ge våra kommande generationer en chans till ett rimligt liv.

Samtidigt säger jag äntligen. Äntligen börjar företagare förstå att man kan tjäna pengar genomatt öka fokus för hållbarhet. Jag skulle vilja sträcka mig så långt att jobbar man inte in hållbarhetstänket i sin affärsidé, tillväxtplan och dagliga drift så finns det en stor risk att företaget helt tappar sin konkurrenskraft. Det gäller att balansera ekonomisk hållbarhet med tillväxt och de två andra komponenterna inom hållbarhet dvs ekologisk hållbarhet och social hållbarhet.

Initiativet från Ystads kommuns näringslivsenhet att i samarbete med Tillväxt Syd erbjuda konceptet ”FN’s hållbarhetsmål – ett smörgårdsbord för nya affärer” uppskattas väldigt mycket inte bara av mig utan av väldigt många företag. En möjlighet att i samarbete mellan företag, kommuner och individer skapa en lönsam hållbar tillväxt för ditt företag. Hur kan du genom att
studera och ta del i FN’s 17 globala tillväxtmål plocka ut de bästa hållbara delarna i smörgåsbordet och få ditt företag att växa och bli/förbli lönsamt?

Jag har tagit fram en enkel kalkylmodell ”Hållbarhetskalkylen” där vi gemensamt kan gå igenom vilka av FN’s 17 mål som ditt företag kan jobba med för att få bäst utveck-
ling. I samarbete med Tillväxt Syd ingår Hållbarhetskalkylen när en Tillväxtplan tas fram för ett företag. En Hållbarhetskalkyl handlar inte enbart om siffror. Målet är att diskutera igenom hur företagets inriktning mot ett aktivare hållbarhetsarbete ska ge effekter i t.ex. ökade intäkter, minskade kostnader, effektivare organisation etc allt i relation till FN’s 17 mål.

Detta är en övning för såväl stora som små företag. Kraven på företagen att jobba efter en tydlig målbild inom hållbarhet finns redan i allt högre grad från konsumenter och därmed från kunder, leverantörer, finansiärer mfl intressenter. Planeten rör sig framåt!

Min erfarenhet från arbete inom näringslivet omfattar en ganska lång period med insatser och ledarskap inom stora och små företag i olika branscher. I sydöstra Skåne har mitt arbete bl.a. omfattat uppstart av Tillväxtskolan och fortsättningen med Tillväxt Syd.

Tillväxtplaner har jag hjälpt många företag att ta fram och gör så även idag i samarbete med Tillväxt Syd. Hållbarhetsfrågor har alltid funnits på min agenda men i allt större omfattning under senare år.

Jag är ingen expert på enskilda specifika hållbarhetsfrågor men med en bred erfarenhet av företagande påstår jag att det handlar mycket om sunt förnuft och logik.

//Calle Rasmusson, Incubator C och rådgivare i Tillväxt Syd

workshop

Publicerad 2022-01-27, Uppdaterad 2023-07-06