Hallbarhet_och_nya_affarer_Lotta_Larsson_(2).jpg

Norogard

Vad var det som gjorde att du valde att vara med på något eller alla arrangemangen?

Det var tack vare att engagemanget spreds i sociala medier med de stora kuberna med målen som vi först fick höra om de 17 målen. Det gjorde oss nyfikna och vi började läsa på.

När vi då insåg hur mycket så många utav de 17 målen passar in på vårt arbete och våran värdegrund så ville vi vara med!

Därmed var vi med på majoriteten utav arrangemangen för att samla mer kunskap, få inspiration och komma tillbaka till kontoret lyfta utav all positiv energi och kunskap som gjort det lättare att fortsätta angripa målen på olika vis.

Vad har du värdesatt mest?

Jag har tyckt att kvaliteten på talarna vid arrangemangen har varit toppen, precis som de fantastiska möjligheterna att få diskutera målen med så många olika typer utav företag.

För oss som är ett maskintillverkarföretag inom den svenska exportindustrin, är det ju lärorikt att få diskutera med tex en äppeldrycksproducent kring hur man upprätthåller energieffektiva produktionslinjer och minskar svinn i produktionen.

De olika diskussionerna med diverse företag har verkligen bevisat att ingen kan göra allt, men alla kan göra något och det finns 100-tals sätt att arbeta mot ett utav målen.

Vilka eventuella förbättringsområden ser du för arrangemangen?

Aldrig under arbetets gång har jag tänkt på något som borde förbättras i arrangemangen.

Möjligtvis att de lokala företaget fått mer plats att prata om hur de tagit sig an målen till en ”större publik”. Alltså inte bara i workshops utan även som talare eller dylikt vid träffarna.

Alternativt att man kanske hade satt ihop mindre grupper med företag som på något vis länkar ihop med varandra, tex produktionsföretag, butiksföretag, hotell- och turismföretag, osv. För att på så vis göra det ännu tydligare vilka verktyg och perspektiv man kan implementera för att arbeta mot målen.

Har du fått kunskap, idéer, kontakter, vågat ta nästa steg tack vare det du tagit till dig på arrangemangen? Specificera gärna

Arrangemangen har gett såväl ny kunskap och kännedom om både målen i sig men också om situationen i världen.

Jag har lärt mig så mycket mer om agrikultur i utvecklingsländer, svältens utbreddhet i världens fattiga regioner, global uppvärmning, etc genom engagemanget i Smörgåsbordet. Det har gett inspiration och motivation till att implementera hållbarhetsprinciper i företaget och referensramar att förhålla sig till kring hur andra arbetar och dokumenterar sitt arbete.

Det har gett kontakter som är ovärderliga i det fortsatta arbetet. Allt detta sammantaget har verkligen gett oss en boost i hur vi arbetar med hållbarhetsmålen i företaget idag.

Har du gjort något aktivt i din företagsutveckling kopplat till de globala målen? Specificera gärna

Framförallt så fick målen oss att inse hur mycket vi redan gör och alltid har gjort i enlighet med målsättningen. Men då av ekonomiska skäl. Tex minimerat svinn av råmaterial, energisnåla maskiner och produkter, inget kontaminerat vatten, mindre kemikalier ut i naturen, osv.

I övrigt har vi börjat skriva artiklar hur vi arbetar kring målen, riktade till branchen och branschkollegor för att uppmuntra agronomer världen över att hjälpa till. Vi har skrivit en ”Sustainability Policy” som dels gav oss själva insikt i hur vi står i relation till hållbarhetsfrågorna.

Och så har vi lanserat en helt ny produkt för behandling av utsäde, den första inom sin kategori som inte innehåller polymerer (plast). Därmed arbetar vi mot mer hållbara material som går rakt ner i jorden vid sådd av frö.

Vad skulle du behöva, är det något du saknat i våra arrangemang för att kunna ta nästa steg?

Jag tycker att arrangemangen har gett bra verktyg och kunskap för att sedan kunna fortsätta arbetet på hemmaplan. Därmed anser jag inte att ni behövt bistå med mer verktyg eller resurser än ni gjort.

FN’s Håll-barhetsmål – Ett smörgåsbord för nya affärer har öppnat dörrar och inspirerat till den rörelse som nu resulterat i en region full utav företag som gör aktiva val i enlighet med målen. Och det är betydligt mer än vad som skett utan ert engagemang och initiativ!

Jag anser att hela arrengagemanget och initiativet har varit fantastiskt bra uppstyrt med lagom lång tid mellan varje evenemang/träff och lagom långa träffar. Jag har verkligen bara bra saker att säga om projektet!

 

//Elina Nilsson, NoroGard

Publicerad 2022-06-15, Uppdaterad 2024-01-29