Hallbarhet_och_nya_affarer_Lotta_Larsson_(4).jpg

Polykemi Group

Vad var det som gjorde att du valde att vara med på något eller alla arrangemangen?

Vi är ett företag som har jobbat ett antal år med hållbarhetsfrågor (hållbarhetsrap-porterat sedan 2013) och vi vill då gärna dela med/utbyta erfarenheter kring detta ämne tillsammans med andra företag.

Vad har du värdesatt mest?

Framförallt så är det intressant att träffa/knyta nya kontaktar med andra lokala före-tag. Det har även varit spännande föredrag/workshops under de olika arrangemangen som har skapat många intressanta diskussioner.

Vilka eventuella förbättringsområden ser du för arrangemangen?

Framförallt förståelsen och kunskapen om att hållbara företag = lönsamma företag i framtiden.

Har du fått kunskap, idéer, kontakter, vågat ta nästa steg tack vare det du tagit till dig på arrangemangen? Specificera gärna

Vi har genomfört Workshops på vår fabrik i Kina med tema kring hur vi kan påverka/arbeta med FN:s hållbarhetsmål i vår verksamhet.

Har du gjort något aktivt i din företagsutveckling kopplat till de globala målen? Specificera gärna

Vi arbetar just nu vidare med att ta fram CO2 klimatdata på våra olika material (jämföra återvunna material med nyavara), detta för att kunna användas i vår marknadsföring av återvunna material.

Vad skulle du behöva, är det något du saknat i våra arrangemang för att kunna ta nästa steg?

Det har varit ett mycket lyckat koncept med att skapa intresse och engagemang kring hållbarhetsfrågor under ett projekt som ”FN:s hållbarhetsmål – ett smörgåsbord för nya affärer”. Vi upplever det som att det har varit en bra blandning av olika aktiviteter under de olika träffarna och känner inte att vi har saknat något under de olika arrangemangen.

 

//Jörgen Andersson, Polykemi

Publicerad 2022-06-15, Uppdaterad 2024-01-29