Polykemi

Vem är du? Beskriv företaget du representerar

Jörgen Andersson (Miljö o Kvalitetschef) och min kollega Thomas Pettersson (Miljö o kvalitetstekniker) kommer ifrån ett företag som heter Polykemi som tillverkar plastråvara (plastgranulat).

Företaget är ett familjeägt företag som grundades 1968 och har sin bas i Ystad, företaget har utvecklats till en global plastleverantör där vi numera har en egen fabrik i Kina samt tillverkning genom samarbete i USA.

Våra kunder är framförallt inom fordonsindustrin men vi levererar även plastråvaror till andra sektorer såsom vitvaror, möbler, el-produkter etc.

Mycket fokus idag ligger på att öka användningen av återvunnen plastråvara, redan 1980 startade Polykemi ett dotterbolag som heter Rondo plast som köper in och förädlar återvunnen råvara som vi sedan använder för att tillverka plastråvara på Polykemi.  

Vad var det som gjorde att konceptet väckte/väcker intresse för dig?

Just det faktum att projektet heter ”ett smörgåsbord för nya affärer” väcker ett intresse hos oss. Polykemi ser en stor möjlighet att skapa nya hållbara affärer där vi kan erbjuda våra kunder mer hållbara materiallösningar (återvunna material /biobaserade material) framöver.

Att dela med sig av våra erfarenheter kring ett aktivt hållbarhetsarbete tillsammans med andra företag kan vi stärka både andra lokala företag samt att vi själva blir en del av ett partnerskap kopplat till FN globala hållbarhetsmål (nr.17)

Upplever du att du fick valuta för tiden du avsatte? Om ja, på vilket sätt?

Absolut, detta har varit väl investerad tid.

På nätverksträffarna har vi haft olika teman på hur man kan arbeta med hållbarhet och hur man kopplar detta till sin verksamhet. Det har varit ett stort fokus på att genomföra olika praktiska övningar i grupper under närverksträffarna vilket har varit mycket givande.

Även de föredrag som har hållits under nätverksträffarna har varit mycket intressanta att lyssna på.

Publicerad 2022-11-25, Uppdaterad 2023-07-06