Livesandning_Skane_Innovationweek_Ystadmodellen.jpg

Skåne Innovationweek

Ystadmodellen i TV soffan under Skåne Innovationweek

Hur du kan gå från ord till handling i hållbarhetsarbetet och samtidigt skapa tillväxt och hållbar lönsamhet!

Ystadmodellen är en konkret vägledning som steg för steg beskriver hur man som företag, kommun eller organisation kan arbeta för att skapa förutsättningar för ekonomisk, social och klimatmässig hållbar tillväxt och lönsamhet. Det är frågor vi lyfter fram under denna sändning.

Programledare för sändningen var Lotte Nilsson, Ystad kommun och Helena Kurki, Innovationscenter för landsbygden. På plats i studion fanns också företrädare för lokala företag och organisationer som delade med sig av sina kloka tankar, idéer och exempel. I studion fanns Carl-Magnus Bergenstierna, kvalitets och miljöchef på Nordvalls, Christine Pontho, ägare på Pontho Hair, Daniel Stridh, ägare på Place2place och Jörgen Reiman Ehle, verksamhetsutvecklare på Tillväxt Syd.

TV-soffan bjöd på Ystadmodellen

Agendan denna timme var:

  • Detta är konceptet FNs hållbarhetsmål ett smörgåsbord för nya affärer
  • Vad innebär Ystadmodellen och dess fem steg?
  • Dags att öva med utgångspunkt i att fokusera på sin egen roll, inte någon annans. Våga tänka utanför ”boxen”. Att lyssna, reflektera och respektera.
  • Summering och sammanfattning

Publicerad 2022-07-18, Uppdaterad 2023-08-07