Hallbarhet_och_nya_affarer_Lotta_Larsson_(9).jpg

Ystad Saltsjöbad

Vad var det som gjorde att du valde att vara med på något eller alla arrangemangen?

Skaffa sig information och kunskap i ämnet.

Vad har du värdesatt mest?

Insikten i vad omkringliggande verksam-heter gör för fantastiskt arbete.

Vilka eventuella förbättringsområden ser du för arrangemangen?

Fler föreläsningar av ”experter”, möjligen tips på extern hjälp och vad de kan erbjuda, ett seminarium som kan vara en vägvisare på praktiska steg att ta i sitt hållbarhetsarbete (typ checklista).

Har du fått kunskap, idéer, kontakter, vågat ta nästa steg tack vare det du tagit till dig på arrangemangen? Specificera gärna

Ämnet och att vi deltagit har gjort att vi samtidigt lyft frågan högt upp på priorite-ringslistan och på allvar kommit igång med arbetet (fått ägare/ledning att engagera sig).

Har du gjort något aktivt i din företagsutveckling kopplat till de globala målen? Specificera gärna

Vi har gjort en statusgenomgång i våra anläggningar för att se vilken ”minst nivå” vi håller och som idag är vårt minimikrav som ska efterlevas på alla anläggningar. Kontaktat en hållbarhetskonsult som ska hjälpa oss ta beslut om vilka steg vi ska ta framöver, börjat formulera mål.

Vad skulle du behöva, är det något du saknat i våra arrangemang för att kunna ta nästa steg?

Mer informativa föreläsningar i olika ämnen ex: hur se över energianvändning, matrevolutionen (trender, förväntan, matsvinn). Hur skulle lokala näringslivet kunna samarbeta i ngn aktivitet (strand städar dag med aktiviteter för att locka invånarna, hjälp till behövande (julklappsinsamling? Inte gå hungrig)?

 

//Cristina Lovinder, ESS Group/YSB AB

Publicerad 2022-06-15, Uppdaterad 2024-01-29