Ystadmodellen light

Vad är FNs hållbarhetsmål ett smörgåsbord för nya affärer och hur fungerar Ystadmodellen?

Ystadmodellen light

Nyföretagarcentrum sydöstra Skåne och Innovationscenter för Landsbygden erbjuder skuggstyrelse för företagare. I januari 2023 fick deltagarna möjligheten att lära sig om konceptet FNs hållbarhetsmål ett smörgåsbord för nya affärer och testa på en lightversion av Ystadmodellen.

Drygt 20 företagare deltog och det blev många nya infallsvinklar och dialoger kring affärsutveckling, ett litet smörgåsbord i ett större sammanhang.

Skuggstyrelseträff ystadmodellen ystad

Publicerad 2023-01-27, Uppdaterad 2024-01-29