Backakra_BDA_0269.JPG

Backåkra Summit

Ystadmodellen på nationell nivå när Backåkra Summit arrangeras på FN dagen

Backåkra Summit 24 oktober

Den 24:e oktober på FN dagen blir startskottet för Backåkra Summit.

Vår målsättning är sedan att växla upp 2022 och framåt och kunna samla världsledare företagsledare på Backåkra för att i denna miljö gemensamt kunna prata om samverkansmöjligheter, utmaningar och mål på ett fritt sätt.

Sedan 2018 har vi arbetat med konceptet "FN:s hållbarhetsmål - ett smörgåsbord för nya affärer" riktat mot små och medelstora företag. Fokus har varit affärer och affärsutveckling. Här har företag mötts från helt olika branscher utifrån det faktum att de globala målen är odelbara och därmed en möjlighet kring affärskopplingar över branschgränser. En konkret vägledning för konceptet har tagits fram: Ystadmodellen.

Nu vill vi skala upp konceptet och har bjudit in ett fåtal företagsledare utifrån mänskligt styrda sektorer kopplat till utsläpp och energiförbrukning för att samlas kring Dag Hammarskjölds bord på Backåkra.

Mötet på Backåkra sker i avskildhet i Dag Hammarskjölds anda för att kunna dryfta idéer, tankar och utmaningar tillsammans.

Bo Nilsson, grundare av A Sustainable Tomorrow och Kristina Yngwe, ledarmot av Sveriges riksdag samt ordförande i miljö- och jordbruksutskottet kommer att leda samtalet som kommer att utgå från de fem stegen i Ystadmodellen.

Sektorerna som är aktuella är energi, industri, bygg, transport, mat, jord- och skogsbruk, finans och mål nummer 17.

Frågan vi ställer oss i samtalet är: Hur driver vi i Sverige en affärsmässig hållbar utveckling inom näringslivet och tillsammans identifierar områden för samverkan eller gemensamma utmaningar om vi ser på FN:s hållbarhetsmål som ett smörgåsbord för affärer?

Vid summitens slut kommer deltagarna gemensamt att göra ett officiellt uttalande om dagen.

Här kan du läsa mer om vad några av deltagarna tog med sig från dagen.

Backåkra Summit arrangeras med stöd av Sparbanken Syd.

 

Möt deltagarna på Backåkra Summit

Varje företagsledare representerar en sektor/bransch. Sektorerna som är aktuella är jord- och skogsbruk, finans, industri, mål 17, mat och besöksnäringen, bygg, energi och transport.

deltagare Backåkra summit

 

Backåkra Summit

Publicerad 2021-03-11, Uppdaterad 2022-01-26

Kontakt

Johan Österberg, Marknad och Näringslivschef

johan.osterberg@ystad.se

0411-57 79 35

Lotte Nilsson, Näringslivsutvecklare

lotte.nilsson@ystad.se

0411-57 79 86

Media

Media hälsas välkomna kl 15.45

Anmälan krävs, anmäl dig till Jamie Rasmussen, Marknadskoordinator: jamie.rasmussen@ystad.se

Samtalsledare

Backåkra Summit 2021