Kriscoaching

Från swot till värdeerbjudande med de globala målen. Med finansiellt stöd från Region Skåne genomförs just nu ett kriscoachingprojekt. "Från SWOT till värdeerbjudande med de globala målen"

Med finansiellt stöd från Region Skåne genomför SÖSK kommunerna (Ystad, Simrishamn, Sjöbo och Tomelilla) just nu ett kriscoachingprojekt som kommer att genomföra i samarbete med Tillväxt Syd.

Projektet är ett kriscoachingprojekt där vi vill låta företag från utsatta branscher oberoende av medlemskap i Tillväxt Syd ta del av tillväxtplaner och koppla dessa till konceptet "FN:s hållbarhetsmål - ett smörgåsbord för nya affärer" Vi kommer att dela upp projektet i fyra steg.

Projektet går ut på att vi ska använda oss av konceptet ”FN:s hållbarhetsmål – ett smörgåsbord för nya affärer” och Ystadmodellen, där fokus är företagsutveckling och hållbar lönsamhet. Vi kommer att genomföra fyra workshops och i nuläget är det digitala sådana som gäller.

Målet med projektet är att de företag som är med i projektet kommer att ha en tillväxtplan på kort och lång sikt för sitt företag som är kopplat till de globala målen. Att detta i sin tur öppnar upp för nya möjligheter och nya affärer både på kort och lång sikt.

Målet för projektet är också att presentera en handlingsplan för organisationer och kommuner för hur man på ett konkret och effektivt sätt kan hjälpa företag att skapa förutsättningar för tillväxt även mitt i en kris.

Denna handlingsplan ska sedan spridas till andra kommuner och organisationer

 

Nuläge

Den 20 april var det dags för dialogmöte för att stämma av hur projektet gått. Här nedanför kan du läsa om deltagande företags reflektioner och Projektplanen i sin helhet är nu publicerad

Vill du veta mer? Kontakta Lotte Nilsson på lotte.nilsson@ystad.se

Publicerad 2021-04-21, Uppdaterad 2022-01-26

Projektrapport