Banner_6_oktober_FNs_hallbarhetsmal_ett_smorgasbord_for_nya_affarer.jpg

Årlig mässa

FNs hållbarhetsmål ett smörgåsbord för nya affärer, vår årliga mässa med fokus på affärsnytta och den faktiska förflyttningen

En förmiddag med fokus på affärsnytta och den faktiska förflyttningen

Inom konceptet FNs hållbarhetsmål ett smörgåsbord för nya affärer genomförs en årlig mässa/utställning för att få en nulägesbild och för att identifiera kommande utmaningar och möjligheter kopplat till social-, klimatmässig- och ekonomisk hållbarhet.

Vid detta tillfälle blickar vi även framåt och ökar vår kunskap för att kunna växla upp ytterligare.

Tillväxt Syd korar även årets Framtidssäkrare vid detta tillfälle.

Save the date förmiddagen den 9 november

Publicerad 2023-03-15