Ystadmodellen steg 3

HUT-Skåne arrangerar Ystadmodellen steg tre i Kristianstad den 6 oktober. Alla företagare är välkomna oavsett om du deltagit innan eller ej

FNs hållbarhetsmål ett smörgåsbord för nya affärer

Målet med workshopen är att ge deltagarna tips på hur de globala målen kan omsättas i praktiken och bidra till långsiktig lönsamhet. Deltagarna får tillsammans visualisera sina långsiktiga mål och därefter dela upp dem i kortsiktiga mål.

Workshopen baseras på metoden Lego Serious Play som är ett verktyg för att förbättra affärsresultatet.

När: 6 oktober, 8.30 – 12.00
Var: Kristianstad

Anmäl dig till en kostnadsfri halvdag med fokus på affärsutveckling

Alla företagare och organisationer är välkomna att delta oavsett om man deltagit tidigare eller ej. det finns inga krav på att delta på efterföljande arrangemang.

Hållbar Utveckling Skåne har nyligen beviljats finansiering av Region Skåne för att erbjuda Ystadmodellen till hela Skånes företagare. Smörgåsbordet växer och därmed möjligheterna. Du hittar mer information på Hållbar Utveckling Skånes hemsida.

Publicerad 2023-08-14