Arbeta aktivt med mångfald och inkludering öka välmående och affärsnyttan i organisationen

Arbeta aktivt med mångfald och inkludering - öka välmående och affärsnyttan i organisationen

Välkommen till webbinar

Mitt Liv i samarbete med Marknad & Näringsliv, Ystads kommun välkomnar dig till ett webbinar tisdagen den 30/3 kl. 09.00 med temat "Arbeta aktivt med mångfald och inkludering - öka välmående och affärsnyttan i organisationen.

Webbinaret går i linje med vårt koncept FN:s hållbarhetsmål - ett smörgåsbord för nya affärer.

Innehåll/beskrivning

Mångfald och inkludering är begrepp som används brett när organisationer pratar om social hållbarhet - men det är inte alltid självklart vad de innebär i praktiken eller vad man vill uppnå med att arbeta med frågorna.

I detta webinar kommer Mitt Livs mångfaldsstrateger att ge en mer nyanserad förståelse av hur du kan arbeta framgångsrikt med inkluderingsfrågor i din organisation.

Vi kommer även att titta på sambandet mellan mångfald i organisationen och ett ökat affärsvärde – varför mår företag bättre när de arbetar aktivt med dessa frågor – och varför blir de mer framgångsrika?

 

Agenda

Tisdagen 30/3 kl. 09.00, via länk (Teamslänk sänds via mail, senast dagen innan)

  • 9.00 Varmt välkommen
  • Sambandet mellan mångfald, inkludering och affärsvärde - vad har vi att vinna från det?
  • Mitt Livs modell & case - hur kan ni komma igång!
  • Frågestund
  • 9.50 Avslut och summering

Webbinariet är kostnadsfritt och riktar sig till företag och organisationer.

Anmäl dig HÄR

 

Om Mitt Liv

Mitt Liv är ett socialt företag med 12 års erfarenhet av att kompetensutveckla och samarbeta med näringsliv och offentlig sektor i frågor som rör mångfald, inkludering och likabehandling på arbetsplatsen.

De utbildar årligen mer än 3000 personer per år och har cirka 50 samarbetspartners som proaktivt vill arbeta med konkreta lösningar för att utveckla sitt mångfalds- och inkluderingsarbete. Genom mentorprogrammet Mitt Livs Chans stöttar Mitt Liv även cirka 700 personer per år med utländsk bakgrund och eftergymnasial utbildning att nå jobb motsvarande sin kompetens.

Edita Kovacevic är Regionchef för Mitt Liv i Skåne och har en lång erfarenhet av strategi, ledarskap, hållbarhet och affärs- och verksamhetsutveckling från olika chefsbefattningar både från finans- och IT-branschen. Hon drivs av för möten med människor och att skapa medvetenhet och affärsnytta kring mångfalds- och inkluderingsfrågor.

Claire Karlsson är mångfaldsstrateg på Mitt Liv med över 10 års erfarenhet av kompetensutveckling inom mångfalds- och inkluderingsfrågor i arbetslivet. Idag arbetar hon som konsultansvarig på det sociala företaget Mitt Liv AB (svb). Under åren har Claire stöttat ett flertal svenska organisationer i deras strategiska mångfaldsarbete, både inom privat och offentlig sektor.

 

Mitt Liv

Publicerad 2021-02-22, Uppdaterad 2021-02-24