Konceptet

Ett koncept för företag och organisationer med hållbarhet som en integrerad del av sin business och företagsutveckling.

Målet med konceptet är att skapa förutsättningar för näringslivet genom att visa på områden där man kan hitta konkurrenskraft, ekonomisk hållbarhet, nya affärer, säkra sin kompetensförsörjning, vara steget före, bidra till generationsmålet och arbeta i linje med FNs hållbarhetsmål Agenda 2030. Att visa exempel på företag som genom att arbeta med FNs hållbarhetsmål ökat sin tillväxt.

Vi skapar tillsammans ett skyltfönster mot Skåne, Sverige och världen.

Ystads kommun tillsammans med Tillväxt Syd är navet i konceptet ”FNs hållbarhetsmål – ett smörgåsbord för nya affärer

ystadmodellen

Publicerad 2022-01-26, Uppdaterad 2024-04-22