Konceptet

Ett koncept för företag och organisationer med hållbarhet som en integrerad del av sin business och företagsutveckling.

Målet med konceptet är att skapa förutsättningar för ett blomstrande näringsliv genom att visa på områden där man kan hitta konkurrenskraft, ekonomisk vinning, nya affärer, kompetensförsörjning, vara steget före, bidra till generationsmålet och arbeta i linje med FNs hållbarhetsmål Agenda 2030. Att visa exempel på företag som genom att arbeta med FNs hållbarhetsmål ökat sin tillväxt.

Vi skapar tillsammans ett skyltfönster mot Skåne, Sverige och världen.

Ystads kommun tillsammans med Tillväxt Syd är navet i konceptet ”FNs hållbarhetsmål – ett smörgåsbord för nya affärerystadmodellen

Publicerad 2022-01-26, Uppdaterad 2023-02-22