Kommunikation

Att kommunicera arbetet man gör och resultat kopplat till konceptet FNs hållbarhetsmål ett smörgåsbord för nya affärer är viktigt för att synligöra smörgåsbordet och visa hur konceptet skapar förutsättningar för företagsutveckling och lönsamhet.

Marknadsföring och profilering

Ystadmodellen pilar

För att smörgåsbordet ska bli så gediget och resultatinriktat som möjligt uppmuntrar vi alla att dela med sig av sina resultat och utveckling.

Det finns en grafisk profil framtagen med symboler som är fritt fram att använda. Dessa symboler fungerar som ett sätt att symbolisera smörgåsbordet och skapar en VI-känsla.

Det finns en Facebooksidan för konceptet. Syftet är att kunna visa upp företag som har hållbarhet integrerat i sin verksamhetsutveckling, inspirera, tipsa om arrangemang, finansieringsmöjligheter, nätverk och så vidare. Men framförallt är syftet delaktighet och att vilja kommunicera med varandra, att få smörgåsbordet att växa helt enkelt. Ystadmodellen hittar du även på Instagram.

Vi taggar med #ystadmodellen #globalamålennäringsliv #ageralokalttänkglobalt #undp

Målet är att skapa en positiv bild, ett ökat engagemang och ökad medvetenhet i enlighet med Ystadmodellen.

Underlag för kommunikation

I menyn till vänster hittar du underlag för din kommunikation när du arbetar med Ystadmodellen.

Hör av dig

Vi vill lyfta fram alla som arbetar med Ystadmodellen, så återkoppla gärna till oss.

Vår förhoppning är också att samla exempel på vilka kommuner och organisationer som är igång. På så sätt skapar vi tillsammans ett skyltfönster mot resten av Sverige och världen!

Kontakta: lotte.nilsson@ystad.se alt 0411-57 79 86

Publicerad 2022-01-14, Uppdaterad 2023-08-23