Arrangemang nr 5

Globala målen och hållbar lönsamhet.

Målet för dagen

Drivkrafterna bakom hållbart företagande är tillväxt, effektivisering och riskminimering. Samma drivkrafter som behövs för att långsiktigt driva ett företag och företag har en central funktion i arbetet med Agenda 2030.

  • Hur kan jag mäta hur hållbart mitt företag är?
  • Vilka mätetal kan jag använda för att följa upp hållbar lönsamhet?

Detta, och hur ditt företag kan arbeta med de globala målen går vi igenom och arbetar med. Under dagen får du ta del av hur andra arbetar med de globala målen och dela med dig av dina erfarenheter och frågor. 

Publicerad 2022-09-01, Uppdaterad 2024-01-29

Kontakt

Marknad & Näringsliv
Lotte Nilsson
Näringslivsutvecklare
0411-57 79 86

September 2020 -video