Bekämpningsmedel på gårdsplan

Gällande användning av bekämpningsmedel på gårdsplan

Tillståndsplikt råder för alla bekämpningsmedel som yrkesmässigt ska användas på lättgenomsläppliga ytor, dvs ytor som exempelvis gårdsplaner, inhägnade eller icke inhägnade områden där allmänheten inte får vistas fritt (t.ex. nätstation/arbetsplats/fabrik) eller återvinningsstationer m.m. Tillståndsplikten gäller alltså också för ogräsättika av olika slag, då även dessa räknas som bekämpningsmedel.

Blanketten för detta finns under "blanketter - bekämpningsmedel".

Publicerad 2015-09-25, Uppdaterad 2017-01-25