Livsmedelsföretag

Är ni ett livsmedelsföretag?

eller planerar ni att starta livsmedelsbutik, café, restaurang, eller om ni tillfälligt planerar att servera eller bjuda på livsmedel under en kort period. Tänk på att ni behöver lämna in anmälan om registrering. Detsamma gäller om en livsmedelsanläggning byter  ägare.

Även ideella föreningar omfattas av kravet på registrering. Det kan exempelvis vara om man mer än 10 helger per år ställer upp serveringstält och säljer hamburgare, sallader etc.

Generella riktlinjer för hur kriteriet "viss kontinuitet" bör bedömas:

  • Om verksamheten sker sammanhängande bör kontinuitetskriteriet vara uppfyllt efter tre till fyra dagar.
  • Kontinuitetskravet kan också vara uppfyllt om livsmedel återkommande släpps ut på marknaden en till två dagar en gång i månaden eller oftare.

Se vidare i bifogad länk "Säker mat i idrottsrörelsen".

Det finns krav på lokaler, god livsmedelshygien och att verksamheten har ett egenkontrollprogram som kan garantera säkra livsmedel.

Livsmedelsföretag definieras som varje privat eller offentligt företag som med eller utan vinstsyfte bedriver någon av de verksamheter som hänger samman med något av stadierna i livsmedelskedjan. Se vidare artikel 3.2 i förordningen (EG) nr 178/2002.

För registreringen tar miljöförbundet ut en avgift och till det kommer en årlig tillsynsavgift.

Publicerad 2016-11-30, Uppdaterad 2017-04-19