Årlig avgift

Den årliga avgiften för miljötillsyn och livsmedelskontroll har nu skickats ut.

Är du verksamhetsutövare har du fått en faktura i brevlådan.

Avgiften ska till största delen täcka vår kostnader för den planerade kontrollen och tillsynen under 2017.

Avgiftens storlek är beroende av vad du eller ditt företag har för verksamhet. Du har tidigare fått ett beslut från oss om klassning av din verksamhet. Det är klassningen som ligger till grund för avgiftens storlek. I medlemskommunernas taxor för de olika lagstiftningarna har du möjlighet att kontrollera vilken årlig avgift som klassningen innebär.

Det är 30 dagars betaltid från fakturadatum. Om fakturan inte betalas innan förfallodagen överlämnas kravhanteringen till Visma Collectors efter fem dagar.

Om du upptäcker något fel på fakturan, till exempel fel adress, så hör av dig till oss genast. Då har vi möjlighet att rätta till det som är fel och skicka en ny faktura. Har förfallodagen passerats så kan vi inte göra något åt felaktigheterna.

Varför ska du betala en årlig avgift.

Tillsyn, kontroll och prövning ska inte bekostas av samhället - utan av företaget eller personen som söker tillstånd eller är föremål för tillsyn och kontroll.

Tanken är att den som förorenar ska stå för samhällets kostnader och den som säljer livsmedel ska betala för kontrollen att livsmedlen är säkra.

Publicerad 2017-01-04, Uppdaterad 2017-02-16