2a993136-4437-4fc6-9ae4-fd73de271673.JPG

Bassängbad - anmälningsplikt

Nyetableringar av bassänger (oavsett storlek, även t.ex. badtunnor och jacuzzi) där allmänheten har tillträde är anmälningspliktiga enligt miljöbalken. Även ändringar av befintliga anläggningar ska anmälas till miljöförbundet.

Publicerad 2020-10-15