Befrielse från hämtning av matavfall

Förnyelse av befrielse från hämtning av matavfall.

Nu är det fem år sedan hämtning av matavfall i separat kärl successivt började införas i Tomelilla och Simrishamns kommuner. Om man valt att själv kompostera sitt matavfall och fått tillstånd från miljöförbundet till befrielse av hämtning av matavfall gäller befrielsen i fem år, vilket innebär att det för många börjar bli dags att söka ny befrielse om man önskar det i fortsättningen.

Alla som medgivits befrielse ansvarar själv för att förnya sin dispens i god tid innan den upphör att gälla. I det beslut om befrielse som du fått från miljöförbundet framgår vilket datum som just din befrielse upphör att gälla.

Handläggningstiden beräknas till 1 timme, vilket innebär en handläggningsavgift på 890 kronor. 

För att söka fortsatt befrielse, använd dig av nedanstående blankett.

Köksavfall - Kompostering av köksavfall samt befrielse från hämtning av matavfall.

Publicerad 2016-01-21, Uppdaterad 2019-02-26