Bra service!

Kan du hjälpa oss?

Det är viktigt för miljöförbundet att erbjuda en bra service. Det ska vara enkelt att komma i kontakt med oss, handläggningen av ärenden ska vara snabb och enkel och bemötandet ska kännetecknas av öppenhet och dialog. Vi har därför tagit hjälp av undersökningen INSIKT. Undersökningen ger svar på hur väl vi svarar upp mot dessa mål. Genom att fånga upp synpunkter och identifiera möjliga förbättringsområden läggs grunden till en bra service. Du som är kund hos oss kan därför bli kontaktad via telefon eller mail, och ombedd att svara på en enkät gällande miljöförbundet och vårt bemötande, allt för att vi ska bli bättre.

Tack för att du tar dig tid!

Publicerad 2018-09-18