Dags att skicka in ansökan...

...för spridning av kemiska bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde

Nu börjar det bli det dags att skicka in ansökan för spridning av kemiska bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde inför nästa år. Ansökningsblankett finns här på miljöförbundets hemsida, under Blanketter - Bekämpningsmedel.

Miljöföbundet kommer att hålla en informationsträff om ny lagstiftning gällande växtskyddsmedel den 10 december 2015 kl.13-15. För information om innehåll och anmälan läs mer här i INBJUDAN.

Kompletta ansökningshandlingar ska vara miljöförbundet tillhanda senast sex veckor innan ni avser att påbörja bekämpningen. Handläggningen av ärendet inleds omgående men beslut i ärendet fattas av Direktionen. 2016 års första direktionsmöte hålls i februari.

Publicerad 2015-11-12, Uppdaterad 2017-01-25