Dispens för gödselspridning

Uppgifterna måste in skriftligt

För att ansöka om dispens för spridning av gödsel måste följande uppgifter skickas in till miljöförbundet:

  • Namn
  • Personnummer/organisationsnummer
  • Verksamhetens huvudfastighet
  • Fastigheterna där det ska spridas
  • Typ av gödsel
  • Mängd gödsel per hektar
  • Syfte; varför söks dispens

Miljöförbundet beviljar dispens två veckor in i november, till den 13 november 2016. Dispensen är kostnadsfri.

Publicerad 2016-10-27, Uppdaterad 2017-01-25