Tupp1.jpg

Djurhållning inom detaljplanerat område

Vi har märkt att intresset för hållning av höns har ökat markant i våra kommuner. Om du har tänkt att skaffa höns finns det en hel del att ta reda på först.

Enligt 3 § i de lokala föreskrifterna för att skydda människors hälsa och miljön för Ystads, Simrishamns och Tomelilla kommun krävs det tillstånd för att få hålla vissa djur, såsom höns bl.a. Tillstånd krävs alltid för hållande av pälsdjur eller fjäderfär som inte är sällskapsdjur, och höns räknas inte som sällskapsdjur om de inte mestadels hålls inne i bostaden. Vi ger vanligtvis inte tillstånd att hålla tupp inom detaljplanelagt område då risken är stor att en galande tupp kan bedömas utgöra en olägenhet.

Ansökningsblankett

Publicerad 2021-11-08