Flugor

Flugor - en olägenhet?

Vid varmt väder förökar sig flugor väldigt snabbt och kan komma att bli en olägenhet.

För att minska förekomsten av flugor kan lantbrukare som har gödsel på sin gård antingen täcka eller kalka gödseln.

Att hålla ett lantbruk fritt från flugor är i stort sett omöjligt men det går att minska förekomsten med ovanstående åtgärder.

Finns det mycket flugor i ens hem är det även viktigt att kontrollera att ens egna matavfall inte är källan, då flugorna även trivs där.

Det är viktigt att rengöra tunnan efter tömning för att hindra uppförökningen.

Publicerad 2019-06-25