slamtomning.jpg

Förlängt hämtningsintervall

Just nu inkommer många samtal till Miljöförbundet angående förlängt hämtningsintervall av slam

Det går endast att ansöka om förlängt hämtningsintervall avseende slam från avloppsanläggning för BDT (bad, disk och tvätt).

Gällande renhållningsordningar för Tomelilla, Ystad och Simrishamns kommuner går det inte att ansöka om förlängt hämtningsintervall för WC enligt 60 §.

Renhållningsordningen:

60 § Medgivande till förlängt intervall vid tömning till vartannat år av slam för enskilda BDT (bad, disk och tvätt) som är godkända enligt gällande krav, kan efter ansökan från fastighetsinnehavare meddelas av Ystad-Österlenregionens miljöförbund om det är uppenbart att tätare tömning inte behövs.

Publicerad 2020-09-22