Dispens gödselspridning

Under november – februari är det förbjudet att sprida gödsel. Miljöförbundet har i vissa fall möjlighet att ge dispens från spridningsförbudet. Vi bedömer att det finns skäl att ge spridningsdispens efter sommarens torka 2018.

Dispens ges fram till och med fredagen den 30 november 2018, om du t.ex. inte har spridit gödsel p.g.a. att du ska ta en sen vallskörd.

Vi vill ha in följande uppgifter:

1.      Namn, adress och fastighetsbeteckning

2.      Gödselslag och giva per hektar

3.      Antal hektar och gröda

Varje ärende prövas för sig och vi tar ut en fast handläggningsavgift på 0,5 timme, vilket ger en handläggningskostnad på 495 kronor.

Ansökan skickas till Ystad-Österlenregionens miljöförbund, Gladanleden 2, 273 36 Tomelilla eller mejlas till exp@ystadosterlenmiljo.se.

Publicerad 2018-10-24