Har vi rätt uppgifter?

Har vi rätt e-post och mobiltelefonnummer till dig?

Dina kontaktuppgifter är viktiga för oss. Vi storsatsar nu på att bli ett papperslöst kontor och bli bättre på att hjälpa dig i din kontakt med oss. Därför planerar vi att använda oss av dina uppgifter så att vi kan kontakta dig via e-post eller sms med påminnelser och liknande inför t.ex. tillsyn och förnyelse av tillstånd.

Publicerad 2018-09-24