ankdammen.JPG

Högriskområde för fågelinfluensa införs

27 november 2023, införs högriskområde för fågelinfluensa i delar av Södra Sverige, eftersom SVA bedömt att risken för introduktion av högpatogen fågelinfluensa till fjäderfä från vilda fåglar nu ökar.

Fågelinfluensa är en sjukdom som finns bland vilda fåglar och som kan sprida sig till tamfåglar. Viruset är mycket smittsamt och kan döda dina fåglar om de kommer i kontakt med fågelbajs från vilda fåglar. Du ska göra allt du kan för att undvika att dina fåglar får direkt eller indirekt kontakt med vilda fåglar. Tänk på att inte ta med dig viruset in till dina fåglar via till exempel skor, redskap, foder eller strömedel.

Det är du som djurägare som ansvarar för hur dina djur mår. Det är viktigt att du arbetar förebyggande för att

  • förhindra att dina eller andras djur blir sjuka och dör
  • förhindra att andra djur blir smittade av dina djur
  • tidigt upptäcka sjukdomar.

 

Ytterligare information om fågelinfluensa, vad som gäller i högriskområde, karta över högriskområde finns på Jordbruksverkets webb

Publicerad 2023-11-30