Miljöförbundet på Bio Rio

Missade du informationsträffen om ny lagstiftning gällande växtskyddsmedel?

Den 1 november 2015 trädde Naturvårdsverkets nya föreskrifter om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel  (NFS 2015:2) i kraft. Föreskriften innehåller bland annat bestämmelser för hur spridning, utspädning, blandning, påfyllning samt förvaring av växtskyddsmedel får ske. För tillämpning av de nya föreskrifterna håller också en separat vägledning på att tas fram.

Den 10 december bjöd miljöförbundet in lantbrukare med verksamhet inom vattenskyddsområde till ett informationsmöte på Bio Rio i Tomelilla. 

Titta gärna i miljöförbundets presentation från mötet här

Publicerad 2015-12-15, Uppdaterad 2017-01-25