Insamling av matavfall

på landsbygden i Simrishamns och Tomelilla kommuner.

Från och med 1 april 2017 kommer Ökrab att samla in matavfall även på
landsbygden i Simrishamns och Tomelilla kommuner.

Detta innebär att berörda fastighetsinnehavare får ett nytt kärl med två fack, som är avsett för såväl mat- som övrigt restavfall. Enligt Ökrabs renhållningstaxa medför den förändrade rutinen ingen ökad avgift.
 

Däremot kan du, om du istället önskar ta hand om ditt matavfall på din fastighet, anmäla kompostering av matavfall och samtidigt ansöka om befrielse från hämtning av matavfall hos miljöförbundet.

Befrielse från hämtning av matavfall varar i 5 år, därefter kan du välja att ansöka på nytt. Beviljas du befrielse från hämtning av matavfall medför den en reducering motsvarande 228 kronor per år på din avfallstaxa om du har 14 dagars-hämtning och 143 kronor per år om du har fritidshamntning (kontakta Ökrab för mer information om avfallstaxan, tele 0414-285 70). Observera dock miljöförbundets handläggningsavgift för hantering av ansökan, som för närvarande uppgår till 970 kronor per timme.

Ansökningsblanketter hittar du här.

För mer information om kompostering av matavfall och
renhållningsdispenser, se under Privatperson/Avfall och Renhållning. 

För mer information om avfallstaxor, insamling av matavfall och andra
abonnemangsfrågor, se Ökrabs hemsida (www.okrab.se).”

Publicerad 2017-01-24, Uppdaterad 2017-01-25