Invasiva arter

Samverkan mot invasiva arter - en förstudie genom Leader i Skåne

Sydöstra Skåne samverkar mot invasiva främmande arter. Invasiva arter är ett växande problem och ett hot mot ekosystem och biologisk mångfald.

http://www.leadersydostraskane.se/nyheter/2018/08/27/forstudie-samverkan-mot-invasiva-arter/

 

Leaderlogotyp

Publicerad 2018-10-23, Uppdaterad 2019-04-10