Kemikaliesmart miljö

Se ny sajt för att skapa kemikaliesmartare miljö för barn och ungdomar!

Nu lanseras kemikaliesmartskane.se, en ny skånsk webbplats med information till föräldrar, förskolor och skolor. Syftet är att bidra till en kemikaliesäkrare miljö både i hemmet och i skolan – för en giftfri vardag med barns hälsa i centrum.

Se på; https://kemikaliesmartskane.se/

Publicerad 2018-10-08