Tillsyn av öl, tobak och läkemedel

Från och med den 1 maj ändras lagen så att tillsynsmyndigheten kan utföra kontrollköp

Kontrollköp är en metod som myndigheten kan använda för att kontrollera att folköl, tobak och receptfria läkemedel inte säljs till minderåriga. Den som lämnar ut varan ska förvissa sig om att kunden har fyllt 18 år.

Publicerad 2015-05-29, Uppdaterad 2017-01-25