10458468-open-file-folder.jpg

Köldmedierapport

Nu är det dags att lämna in köldmedierapport för år 2023!

Senast den 31 mars 2021 ska köldmedierapporter vara inlämnade till miljöförbundet om anläggningen innehåller 14 ton koldioxidekvivalenter (CO2e) F-gas eller mer. Läs mer...

Publicerad 2021-03-26, Uppdaterad 2024-01-30