IMG_9240.JPG

Köldmedierapport

Nu är det dags att lämna in köldmedierapport för år 2019!

Senast den 31 mars 2020 ska köldmedierapporter vara inlämnade till miljöförbundet om anläggningen innehåller 14 ton koldioxidekvivalenter (CO2e) F-gas eller mer. Läs mer...

Publicerad 2019-02-20, Uppdaterad 2020-02-25