Köldmedierapport

Nu är det dags att lämna in köldmedierapport för år 2018!

Senast den 31 mars 2019 ska köldmedierapporter vara inlämnade till miljöförbundet om anläggningen innehåller 14 ton koldioxidekvivalenter (CO2e) F-gas eller mer. Läs mer...

Publicerad 2019-02-07