Kungörelser

Gällande Scandivanadium Ltd anmälan om djupborrning.

Yttrandena ska vara miljöförbundet tillhanda senast 2019-03-25. Samtliga handlingar i ärendet finns tillgängliga hos miljöförbundet.

Se kungörelser;

Gällande: Spjutstorp 2:21, Onslunda 10:2, Spjutstorp 1:10, Spjutstorp 2:21, Spjutstorp 12:10, område KILLERÖD NR 1, ärende MIL.2019.306

Gällande: Bontofta 15:17, område FÅGELTOFTA NR 1, ärende MIL.2019.103

Publicerad 2019-03-02, Uppdaterad 2019-03-04