Ny informationsförordning gällande livsmedel

Nya regler om livsmedelsinformation, inklusive märkning, finns i förordning (EU) nr 1169/2011, den så kallade informationsförordningen.

Informationsförordningen är i princip en sammanslagning av två EU-direktiv, nämligen direktiven om märkning och om näringsvärdes-deklaration. Dessutom ingår regler om märkning av vissa livsmedel samt att några nya regler har tillkommit.

Publicerad 2015-02-03, Uppdaterad 2017-01-25