corona-5073359_1280.jpg

Nya restriktioner!

Sedan den 23 december 2021 gäller särskilda föreskrifter om smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Från och med den 12 januari 2022 gäller även nya restriktioner som kompletterar de tidigare.

Smittskyddsåtgärderna från den 23 december innebär bland annat att: 

  • Det enbart är tillåtet med sittande besökare på serveringsställen inomhus.
  • Att avståndet mellan olika sällskap ska uppgå till minst en meter (både framåt, bakåt och i sidled)
  • Att besökare ska sitta ner på serveringsstället ifall det hålls konserter, idrottsevenemang eller liknande aktiviteter.

Det blir alltså inte möjligt att till exempel dansa eller mingla på serveringsställen.

Från och med den 12 januari 2022 gäller även följande:

  • Serveringsställen ska stänga senast kl. 23.00.
  • Det får vara max 8 personer i samma sällskap.

Förutom ovanstående finns även föreskrifter om ytterligare smittskyddsåtgärder som ska vidtas så som att erbjuda möjlighet till handtvätt/handdesinfektion och informera om hur smittspridning kan undvikas. Ytterligare information finns på nedanstående sidor:

Åtgärder mot covid-19 i januari — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen | Länsstyrelsen Skåne (lansstyrelsen.se)

Publicerad 2022-01-12