Nya Taxor 2016

Kommunfullmäktige i Ystad, Simrishamn och Tomelillas kommuner har beslutat höja timtaxan 2016

Miljöskydd, öl, tobak, receptfria läkemedel samt strålskydd 890 kronor per timme.

Livsmedel, tillsyn 1 080 kronor per timme.

Livsmedel, extra offentig kontroll och prövning 950 kronor per timme.

Publicerad 2016-01-12, Uppdaterad 2017-01-25