Offentlighetsprincipen

Rätten till insyn

Offentlighetsprincipen innebär bland annat att myndigheternas verksamheter så långt så möjligt ska vara öppna.

Detta betyder t ex att allmänheten och massmedia har rätt att ta del av offentliga handlingar.

Vi på miljöförbundet vill ha en så öppen kommunikation så möjligt och varje vecka skickas därför utdrag av diarieförda handlingar inkomna under veckan till våra lokala tidningar, Ystads Allehanda och Skånska Dagbladet.

Miljöförbundet är skyldigt enligt offentlighetsprincipen att lämna ut de handlingar som efterfrågas som t ex inspektionsrapporter och foton.

Hur tidningarna sedan väljer att skriva artiklar är ingenting som miljöförbundet kan råda över eller ha synpunkter på.

Publicerad 2016-12-02, Uppdaterad 2017-01-25