flooding-2048469_960_720.jpg

Översvämning

Risken för översvämningar är mycket stor just nu. Här kommer några råd om hur du ska agera om vattnet stiger i källaren.

Att tänka på om man drabbas av översvämning:

  • Bryt all elektrisk ström i de översvämmade lokalerna. Se dock till att eventuell dräneringspump inte stannar.
  • Flytta om möjligt fuktkänsliga inventarier.
  • Skaffa hjälp med länspumpning – Räddningstjänsten 010-110 25 00
  • Kontakta rörläggare, för att åtgärda de akuta problemen.
  • Gör en skadeanmälan till VA-enheten (Ystads kommun), Österlen VA AB (Simrishamn- Tomelilla kommun)
  • Var noga med hygien efter kontakt med inträngande avloppsvatten.
  • Ring Försäkringsbolaget
  • Ordna hjälp med skadereglering och uttorkning

Vart vänder jag mig

  • Vid källaröversvämning – Ystads kommun 0411-57 70 00 VA-enheten, Tomelilla och Simrishamns kommun 0417-77 78 00 Österlen VA AB.
  • Länspumpning – Räddningstjänsten – 010-110 25 00, www.raddningstjansten.sorf@sorf.se
Publicerad 2022-02-21