Lantbrukare/frukt- o bärodlare

Påminnelse för lantbrukare/frukt/bärodlare inom vattenskyddsområde om sprutjournal

För de lantbrukare eller frukt/bärodlare som har tillstånd för spridning av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde, meddelat från år 2017 och framåt, ska sprutjournal avseende år 2017 inkomma till miljöförbundet senast den 15 november 2017, i enlighet med villkor utfärdat i det beslut som meddelats sökanden.

 

Kopia på sprutjournal kan inkomma via e-post till adress exp@ystadosterlenmiljo.se alternativt med vanlig post till adress:

Ystad-Österlenregionens miljöförbund, Gladanleden 2, 273 36 Tomelilla.

Publicerad 2017-11-07