Råttor

Sommaren är här och vi är mer utomhus, kanske för en picknick eller fika. Risken att du ser en råtta ökar också sommartid eftersom råttor trivs där det finns gott om mat. Men vi kan enkelt hjälpas åt att förebygga genom att hålla rent från sådant som råttorna kan äta.

Råttor trivs där det finns gott om mat och bra platser att bygga bo på. Men råttan är ett skadedjur som kan orsaka skador genom att gnaga sönder material. De kan också bära på smittämnen som inte är bra för människors hälsa.

Vi kan tillsammans förebygga problemen genom att hålla rent och fint omkring oss, till exempel i parker och på återvinningsstationer. Det är också viktigt att hålla rent vid din fastighet.

Tips och råd

 • Lämna inte mat framme
 • Håll koll på soporna
 • Se till att locket på soptunnan går att stänga och att komposter är placerade en bra bit från ditt hus.
 • Rensa och röj
 • Håll rent och städat utomhus och i förråd, råttor bygger gärna sina bon i bråte.
 • Håll koll på växterna
 • Råttor klättrar bra och kan använda sig av klätterväxter, träd och buskar för att komma till balkonger eller ventiler.
 • Håll rent från fågelmat
 • Råttor tycker även om fågelmat. Om du vill mata fåglar gör det endast på vintern och håll rent från rester under fågelbordet.
 • Ta hand om fallfrukt

Så här arbetar kommunen

Kommunen arbetar förebyggande för att minska förekomst av möss och råttor på kommunens mark, bland annat i parker och på skolor. Vi städar och håller rent på allmänna ytor och håller gräs och buskar kortklippta. På privat fastighetsmark ansvarar fastighetsägaren själv för förebyggande åtgärder.

Detta kan fastighetsägare göra

 • Håll koll på sopkärl och soprum
 • Se till att det finns tillräckligt med kärl och att de går att stänga.
 • Om det är rent och städat kring sopkärl och i avfallsrum minskar risken för råttor.
 • Täta hål
 • En råtta tar sig in genom ett 20 mm litet hål. Se till att täta så de inte kan ta sig in.

Källa: Anticimex

Mer information

Läs mer om råttor och skadedjur på Anticimex hemsida.

Publicerad 2019-07-03