Nya sanktionsavgifter

Den 1 januari 2019 införs nya sanktionsavgifter för livsmedelsverksamheter som inte är korrekt registrerade. Beslutet har fattats i riksdagen.

Riksdagen har nyligen beslutat att införa sanktionsavgifter för vissa avvikelser mot livsmedelslagstiftningen. Det rör sig bland annat om när någon startar en verksamhet utan att ha lämnat in anmälan om registrering av livsmedelsanläggning. Regler om sanktionsavgifter börjar gälla 1 januari 2019.

Om den nya lagen

Ystad-Österlenregionens miljöförbund har under senare år vid livsmedelskontroller uppmärksammat att uppgifter om livsmedelsföretagare ibland varit felaktiga. Vissa företagare har till exempel inte meddelat rätt organisationsnummer/personnummer.

De nya sanktionsavgifterna innebär att den typen av situationer kommer leda till böter för företag som inte lämnat in rätt uppgifter. Bötesbeloppet avgörs utifrån årsomsättning och blir som lägst 2 500 kr och högst 75 000 kr.

Staten, kommuner eller landsting får betala ett fast belopp om 40 000 kr vid utebliven registrering av livsmedelsanläggning.

Vad behöver livsmedelsföretagen göra?

Alla livsmedelsanläggningar ska vara registrerade. Även vid ägarbyte måste en ny anmälan göras. Detta gäller också om en och samma företagare byter organisationsnummer eller om restaurangen tas över av ett helt annat företag.

Vi vill uppmana alla livsmedelsföretag att kontrollera att de uppgifter man lämnat till Ystad-Österlenregionens miljöförbund är korrekta. Uppgiften om organisationsnummer hittar ni i ert registreringsbeslut. Om uppgiften stämmer behöver ingenting göras.

Om ni upptäcker att organisationsnumret inte stämmer behöver ni göra en ny anmälan om registrering av livsmedelsanläggning. Länk till vår blankett.

Publicerad 2019-01-08